סיום שנת לימודים

 
 
 
 
 
 
גביעיםגביעים
דובוניםדובונים
דובי חום גדולדובי חום גדול
דובי לבן גדולדובי לבן גדול
חולצה לרכבחולצה לרכב
לוח שעםלוח שעם
מראהמראה
סינר לתינוקסינר לתינוק
קופסת אוכלקופסת אוכל
קלמר לבןקלמר לבן
קלמר צבעוניקלמר צבעוני
שלט לדלתשלט לדלת
תיק גבתיק גב